19
1‹‹Sen İsrail önderleri için şu ağıtı yak 2ve de ki, ‹‹ ‹Annen neydi? Aslanlar arasında dişi bir aslan! 2 Genç aslanlar arasında yatar, 2 Yavrularını beslerdi. 3Büyüttüğü yavrulardan biri 2 Genç bir aslan oldu. 2 Avını kapıp parçalamayı öğrendi, 2 İnsan yiyen bir aslan oldu. 4Haberi uluslar arasında duyuldu. 2 Kurdukları tuzağa düştü, 2 Onu çengellerle Mısıra sürüklediler. 5Dişi aslan bekledi, umudunun boşa çıktığını görünce, 2 Yavrularından başka birini alıp 2 Genç bir aslan olarak yetiştirdi. 6Yavru aslanlar arasında dolaşmaya başladı, 2 Genç bir aslan oldu. 2 Avını kapıp parçalamayı öğrendi, 2 İnsan yiyen bir aslan oldu. 7Onların kalelerini yıktı, 2 Kentlerini viraneye çevirdi. 2 Ülkede yaşayan herkes 2 Onun kükreyişinden dehşete düştü. kadınlarını tanıdı››. 8Çevredeki uluslar üzerine geldiler, 2 Ağlarını gerdiler, 2 Onu tuzağa düşürdüler. 9Çengel takıp onu kafese koydular 2 Ve Babil Kralına götürdüler. 2 İsrail dağlarında kükreyişi bir daha duyulmasın diye 2 Onu gözetim altında tuttular. 10‹‹ ‹Annen su kıyısındaki bağında 2 Dikilmiş bir asma gibiydi. 2 Bol su sayesinde dal budak saldı, 2 Ürün verdi. 11Dalları kral asası olacak kadar güçlendi. 2 Asma boy attı, 2 Bulutlara dek yükseldi. 2 Yüksekliği ve dallarının çokluğu 2 Herkesçe görüldü. 12Ama onu öfkeyle kökünden söküp yere attılar. 2 Doğu rüzgarı ürününü kuruttu. 2 Güçlü dalları koparılıp kurudu, 2 Ateş onları yakıp yok etti. 13Şimdi çöle, 2 Kurak, susuz bir yere dikildi. 14Gövdesi ateş aldı, 2 Filizini, ürününü yakıp yok etti. 2 Kral asası olacak kadar güçlü dalı kalmadı.› 2 Bu bir ağıttır ve ağıt olarak kalacaktır.››