9
1Rabbi gördüm, 2 Sunağın yanında duruyordu. 2 ‹‹Sütun başlıklarına vur, 2 Eşikler sarsılsın›› dedi, 2 ‹‹Başlıkları insanların başında parala. 2 Sağ kalanları kılıçtan geçireceğim. 2 Kaçan, kurtulan olmayacak, 2Ölüler diyarını delip girseler, 2 Elimi uzatıp onları çıkaracağım. 2 Göklere çıksalar, 2 Onları oradan indireceğim. 3Karmel Dağının doruklarına gizlenseler, 2 Artlarına düşüp onları yakalayacağım. 2 Gözümün önünden uzağa, denizin dibine girseler, 2 Orada yılana buyruk vereceğim, 2 Onları sokacak. 4Düşmanlarınca sürgün edilseler, 2 Orada kılıca buyruk vereceğim, 2 Onları biçecek. 2 Gözümü üzerlerinden ayırmayacağım, 2 Ama iyilik için değil, kötülük için.›› 5Rab, Her Şeye Egemen RAB 2 Yere dokununca yer erir, 2 Üzerinde yaşayan herkes yasa bürünür, 2 Bütün yeryüzü Nil gibi kabarır, 2 Mısırın ırmağı gibi yine alçalır. 6Yukarı odalarını gökyüzünde yapan, 2 Kubbesini yeryüzünde kuran, 2 Denizin sularını çağırıp yeryüzüne döken Odur; 2 Onun adı RABdir. 7‹‹Ey İsrailliler, 2 Benim için Kûşlulardan ne farkınız var?›› 2 Diyor RAB. 2 ‹‹İsraillileri Mısırdan, 2 Filistlileri Kaftordan, 2 Aramlıları Kîrden çıkaran ben değil miyim? 8‹‹İşte, Egemen RABbin gözleri 2 Bu günahlı krallığın üzerindedir. 2 Onu yeryüzünden söküp atacağım, 2 Ancak Yakup soyunu büsbütün yok etmeyeceğim›› 2 Diyor RAB. 9‹‹İşte buyruk vereceğim, 2 Bütün uluslar arasından 2 İsraili kalburla eler gibi eleyeceğim, 2 Bir çakıl bile yere düşmeyecek. 10Halkımın arasındaki bütün günahlılar, 2 ‹Kötülük bizi bulmaz, bize erişmez› diyenler 2 Kılıçtan geçirilecek.›› 11‹‹O gün Davutun yıkık çardağını yeniden kuracağım, 2 Gediklerini kapayacak, 2 Yıkık yerlerini onaracağım, 2 Onu eskisi gibi yapacağım, 12Öyle ki, Edomluların sağ kalanlarını, 2 Bana ait olan bütün ulusları sahiplensinler.›› 2 Bunu yapacak olan RAB böyle diyor. 13‹‹İşte, günler geliyor›› diyor RAB, 2 ‹‹Çift süren orakçıya, 2 Üzüm basan ekin ekene erişecek, 2 Dağlardan tatlı şarap damlayacak, 2 Bütün tepelerden akacak. 14Sürgün halkım İsraili geri getireceğim, 2 Yıkık kentleri onarıp orada yaşayacaklar, 2 Bağlar dikip şarabını içecekler, 2 Bahçeler yapıp meyvesini yiyecekler. 15Onları topraklarına dikeceğim, 2 Bir daha sökülmeyecekler 2 Kendilerine verdiğim topraktan.›› 2 Tanrınız RAB böyle diyor.