7
1Egemen RAB bana şunu gösterdi: Kralın payına düşen otlar biçilmişti. Otlar yeniden yeşermeye başlarken RAB sürüyle çekirge yaratıyordu. 2Çekirgeler ülkedeki yeşil bitkileri yiyip bitirince: ‹‹Ey Egemen RAB, lütfen halkını bağışla!›› dedim, 2 ‹‹Yakup soyu buna nasıl dayanır? 2 Zaten küçük bir halk!›› 3Bunun üzerine RAB düşüncesini değiştirdi. 2 ‹‹Gerçekleşmeyecek bu›› dedi. 4Egemen RAB bana şunu gösterdi: Baktım, Egemen RAB halkını cezalandırmak için ateşi çağırdı. Ateş enginleri yakıp tüketti, karayı yakıp tüketmeye başladı. 5O zaman, ‹‹Ey Egemen RAB, lütfen dur!›› dedim, 2 ‹‹Yakup soyu buna nasıl dayanır? 2 Zaten küçük bir halk!›› 6Bunun üzerine RAB düşüncesini değiştirdi. 2 Egemen RAB, ‹‹Bu da gerçekleşmeyecek›› dedi. 7Başka bir görümde şunu gösterdi bana: Baktım, Rab çekül kullanılarak örülmüş dümdüz bir duvarın yanında duruyor; elinde bir çekül var. 8RAB, ‹‹Ne görüyorsun, Amos?›› diye sordu. Ben de, ‹‹Bir çekül›› dedim. Bunun üzerine Rab, ‹‹İşte, halkım İsrailin ortasına da bir çekül koyacağım›› dedi, ‹‹Bir daha onları esirgemeyeceğim. 9‹‹Yok olacak İshak soyunun tapınma yerleri, 2 Yıkılacak İsrailin kutsal yerleri, 2 Kılıçla yürüyeceğim Yarovam soyunun üstüne.›› 10Beyteldeki Kâhin Amatsya, İsrail Kralı Yarovama haber gönderip şöyle dedi: ‹‹Amos İsrailin göbeğinde sana düzen kurdu. Ülke onun bunca sözünü kaldıramaz. 11Çünkü Amos diyor ki, ‹‹ ‹Yarovam kılıçla öldürülecek, 2 İsrail halkı kesinlikle ülkesinin dışına, 2 Sürgüne gönderilecek.› ›› 12Bunun üzerine Amatsya Amosa, ‹‹Çek git, ey bilici!›› dedi, ‹‹Yahudaya kaç. Ekmeğini orada kazan. Orada peygamberlik et. 13Bir daha Beytelde peygamberlik etme. Çünkü burası kralın kutsal yeri, krallık tapınağıdır.›› 14Amos, ‹‹Ben ne peygamberdim ne de peygamber oğluydum›› diye karşılık verdi, ‹‹Yalnızca sığır yetiştirirdim. Yabanıl incir ağaçlarına bakardım. 15RAB beni sürünün ardından aldı, ‹Git, halkım İsraile peygamberlik et› dedi. 16Şimdi kulak ver RABbin sözlerine: ‹‹ ‹İsraile karşı peygamberlik etme, 2 İshak soyuna karşı konuşma!› diyorsun. 17Bu yüzden RAB şöyle diyor: 2 ‹Karın kentte fahişe olacak, 2 Oğulların, kızların kılıçtan geçirilecek. 2 Ölçü ipiyle paylaşılacak toprağın, 2 Sen ise kirli sayılan toprakta can vereceksin. 2 İsrail halkı kesinlikle ülke dışına, 2 Sürgüne gönderilecek.› ››