5
1Ey İsrail halkı, kulak ver, 2 Üzerine yakacağım ağıtın sözlerine: 2‹‹Düştü erden kız İsrail, 2 Bir daha kalkamaz, 2 Serilmiş kendi toprağına, 2 Kaldıran yok.›› 3Bu yüzden Egemen RAB şöyle diyor: 2 ‹‹Bin kişiyle savaşa çıkan kentin 2 Yüz adamı sağ kalacak, 2 Yüz kişiyle çıkanın 2 On adamı kalacak İsrail halkına.›› 4Bu yüzden RAB İsrail halkına şöyle diyor: 2 ‹‹Bana yönelin, yaşarsınız; 5Beytele gitmeyin, 2 Gilgala girmeyin, 2 Beer-Şevaya geçmeyin, 2 Çünkü Gilgal halkı kesinlikle sürgün edilecek, 2 Beytel bir hiçfç olacak.›› anlamına gelir. ‹‹Beytaven›› aşağılamak amacıyla Beytel için kullanılırdı. 6RABbe yönelin, yaşarsınız, 2 Yoksa Yusuf soyunda bir ateş gibi parlar, 2 Beyteli yakıp yok eder. 2 Yangını söndürecek kimse çıkmaz. 7Ey adaleti acı pelinotuna çevirenler, 2 Doğruluğu yere çalanlar! 8Ülker ve Oryon takımyıldızlarını yaratan, 2 Zifiri karanlığı sabaha çeviren, 2 Gündüzü geceyle karartan, 2 Deniz sularını çağırıp 2 Yeryüzüne dökenin adı RABdir. 9Kaleyi ansızın yıkar, 2 Surlu kenti yerle bir eder. 10Mahkemede kendilerini azarlayandan nefret ediyor, 2 Doğru konuşandan iğreniyorlar. 11Yoksulu ezdiğiniz, 2 Ondan zorla buğday kopardığınız için 2 Yaptığınız yontma taş evlerde oturmayacak, 2 Diktiğiniz güzel bağların şarabını içmeyeceksiniz. 12Çünkü isyanlarınızın çok, 2 Günahlarınızın sayısız olduğunu biliyorum, 2 Ey doğru kişiye baskı yapan, 2 Rüşvet alan, 2 Mahkemede mazlumun hakkını yiyenler! 13Bu yüzden susmak düşer akıllı insana 2 Böyle bir zamanda, 2 Çünkü zaman kötüdür. 14Kötülüğe değil, 2 İyiliğe yönelin ki yaşayasınız; 2 Böylece dediğiniz gibi, 2 RAB, Her Şeye Egemen Tanrı sizinle olur. 15Kötülükten nefret edin, 2 İyiliği sevin, 2 Mahkemede adaleti koruyun. 2 Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, 2 Yusufun soyundan sağ kalanlara lütfeder. 16Bu yüzden RAB, 2 Her Şeye Egemen Tanrı Rab şöyle diyor: 2 ‹‹Bütün meydanlarda çığlık kopacak, 2 Sokaklarda inim inim inleyecekler; 2 Irgatları yas tutmaya, 2 Ağıtçıları feryat etmeye çağıracaklar. 17Bütün bağlarda çığlık kopacak, 2 Çünkü ben aranızdan geçeceğim.›› 2 RAB böyle diyor. 18Vay başına, RABbin gününü özlemle bekleyenlerin! 2 Niçin özlüyorsunuz RABbin gününü? 2 O gün aydınlık değil, karanlık olacak. 19Nasıl ki, biri aslanın önünden kaçar da karşısına ayı çıkar, 2 Evine döner, elini duvara dayar da elini yılan sokar. 20RABbin günü aydınlık değil, karanlık olmayacak mı? 2 Hem de zifiri karanlık, 2 Bir parıltı bile yok. 21RAB şöyle diyor: 2 ‹‹İğreniyor, tiksiniyorum bayramlarınızdan, 2 Hoşlanmıyorum dinsel toplantılarınızdan, 22Yakmalık ve tahıl sunularınızı 2 Bana sunsanız bile kabul etmeyeceğim, 2 Besili hayvanlarınızdan sunacağınız 2 Esenlik sunularına dönüp bakmayacağım. 23Uzak tutun benden ezgilerinizin gürültüsünü, 2 Çenklerinizin sesini dinlemeyeceğim. 24Bunun yerine adalet su gibi, 2 Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın. 25‹‹Ey İsrail halkı, çölde kırk yıl boyunca 2 Bana mı kurbanlar, sunular sundunuz? 26Gerçekte kralınız Sakkutu, putunuz Kayvanı, 2 Kendiniz için yaptığınız ilahın yıldızını taşıdınız. ‹‹Gerçekte kralınızın çadırını, putlarınızın kaidesini››. Sakkut ve Kayvan İsrailde tapılan ilahlardı. Asur ilahları olduğu sanılıyor. 27Bu yüzden sizi Şam'ın ötesine süreceğim.›› 2 RAB böyle diyor, O'nun adı Her Şeye Egemen Tanrı'dır.