توجّه رهبران كلیسا به اعضای آن
5
من كه یک رهبر كلیسا هستم و شاهد زحمات مسیح بودم و در آن جلالی كه قرار است بزودی ظاهر شود، شریک و سهیم خواهم بود، از شما رهبران كلیسا تقاضا می‌کنم: از گلّه‌ای كه خدا به شما سپرده است شبانی و مراقبت كنید و كاری كه انجام می‌دهید از روی اجبار نباشد، بلكه چنانکه خدا می‌خواهد آن را از روی میل و رغبت انجام دهید، نه به منظور منفعت شخصی بلكه با حُسن نیّت و علاقه. سعی نكنید بر آنانی كه به دست شما سپرده شده‌اند خداوندی نمایید، بلكه برای آن گلّه نمونه باشید. و شما در وقتی‌که شبان اعظم ظاهر می‌شود تاج پُرجلالی را خواهید ربود كه هرگز پژمرده نمی‌شود. به همین طریق شما كه جوانتر هستید، باید مطیع رهبران كلیسا باشید و همهٔ شما حولهٔ فروتنی را به كمر بسته، یكدیگر را خدمت کنید زیرا خدا مخالف متكبّران است، امّا به فروتنان فیض می‌بخشد. پس در مقابل قدرت خدا فروتن باشید تا او شما را در وقت مناسب سرفراز نماید. بار تمام نگرانی‌های خود را به دوش او بگذارید، زیرا او همیشه در فكر شماست.
هوشیار و مواظب باشید؛ زیرا دشمن شما ابلیس، چون شیری غُرّان به هرسو می‌گردد و در جستجوی كسی است كه او را ببلعد. با قدرت ایمان در مقابل او بایستید، زیرا می‌دانید كه ایمانداران در تمام دنیا به همین زحمات دچار شده‌اند. 10 امّا، پس از اینکه اندک زمانی رنج و زحمت دیدید، خدا كه بخشندهٔ تمام بركات روحانی است و شما را در مسیح دعوت كرده است كه در جلال جاودانی او شریک شوید، شما را كامل و ثابت قدم و قوی و استوار خواهد ساخت. 11 قدرت تا به ابد از آن اوست، آمین!
خاتمه
12 این نامهٔ مختصر را با كمک «سیلوانس» كه او را یک برادر وفادار می‌دانم، نوشته‌ام تا شما را تشویق كنم و به آن فیض راستین خدا كه در آن استوار هستید، شهادت بدهم.
13 كلیسای شهر بابل كه برگزیدهٔ خداست، به شما سلام می‌رساند و همچنین پسر من «مرقس» سلام می‌رساند. 14 یكدیگر را با بوسهٔ محبّت‌آمیز سلام گویید. صلح و آرامش با همهٔ شما كه با مسیح متّحد هستید باد.