محبّت خدا برای قوم اسرائیل
54
ای اورشلیم تو مثل زن نازایی بودی که هیچ فرزندی نداشت،
امّا اکنون می‌توانی با صدای بلند و با شادی بسرایی،
چون تعداد فرزندان تو بیشتر از زنی است
که شوهرش همیشه با او بوده است.
چادری را که در آن زندگی می‌کنید بزرگتر،
ریسمانهای آن را بلندتر و میخهای آن را محکمتر کنید!
مرزهای خود را از هر سو گسترش دهید،
قوم شما تمام سرزمینهایی را که اکنون در تصرّف سایر ملّتهاست پس خواهند گرفت.
شهرهایی که الآن متروک هستند، از جمعیّت پُر خواهند شد.
نترس! دیگر رسوا و تحقیر نخواهی شد.
تو بی‌وفایی روزهای جوانی خود را
و تنهایی غم‌انگیز خود را در روزگار بیوگی فراموش خواهی کرد.
آفرینندهٔ تو که نامش خداوند متعال است
مثل شوهری حامی تو خواهد بود.
خدای قدّوس اسرائیل
-‌و حکمران تمام جهان- تو را نجات خواهد داد.
ای اسرائیل، تو مثل زن جوانی هستی
که شوهرش او را ترک کرده و بسیار افسرده است.
امّا خداوند تو را دوباره به سوی خودش می‌خواند و می‌گوید:
«برای یک لحظهٔ کوتاه تو را ترک کردم،
اکنون با محبّت پایدار تو را برمی‌گردانم.
من از روی خشم، فقط برای لحظه‌ای، دور شدم
امّا من محبّت پایدارم را تا به ابد، به تو نشان خواهم داد.»
این است، آنچه خدای نجات دهنده می‌گوید.
«در زمان نوح قول دادم
که هیچ‌وقت در دنیا چنین توفانی نفرستم.
اکنون قول می‌دهم، دیگر نسبت به تو خشم نگیرم،
و دیگر تو را سرزنش و مجازات نکنم.
10 ممکن است کوهها و تلها درهم بریزند،
امّا محبّت پایدار من برای تو، هیچ‌وقت پایان نخواهد داشت،
و من به پیمان خودم برای صلح همیشه وفادار خواهم بود.»
این است آنچه خدایی که شما را دوست دارد می‌گوید.
اورشلیم آینده
11 خداوند می‌گوید:
«ای اورشلیم، ای شهر رنجدیده و بیچاره
که تسلّی‌دهنده‌ای نداری،
من بنیادهای تو را از نو با سنگهای قیمتی خواهم ساخت.
12 من بُرجهای تو را از یاقوت
و دروازه‌های تو را با سنگهایی می‌سازم که‌ مثل شعلهٔ آتش بدرخشد
و دیوار اطراف تو را با جواهرات خواهم ساخت.
13 «من خودم مردم تو را تعلیم می‌دهم
و به آنها صلح و سعادت خواهم بخشید.
14 عدالت و راستی به تو قوّت خواهد داد،
و تو از ظلم و وحشت در امان خواهی بود.
15 کسی‌که به تو حمله کند،
تأیید مرا ندارد؛
و هرکه با تو بجنگد، سقوط خواهد کرد.
16 «من آهنگر را آفریده‌ام
تا بر آتش بدمد و اسلحه بسازد،
من همچنین سرباز را آفریدم
تا از اسلحه برای کشتن استفاده کند.
17 امّا دیگر هیچ اسلحه‌‌ای نمی‌تواند به تو آسیب برساند،
تو برای همهٔ کسانی‌که تو را متّهم می‌کنند، پاسخی خواهی داشت.
من از بندگان خود دفاع خواهم ‌کرد
و به آنها پیروزی خواهم داد.»