خداوند به ایّوب جواب می‌دهد
38
آنگاه خداوند از میان گِردباد به ایّوب جواب داد:
«این کیست که با سخنان پوچ و بی‌معنی خود
حکمت مرا انکار می‌کند؟
اکنون مثل یک مرد آماده شو
و به سؤالات من جواب بده.
وقتی‌که اساس زمین را بنا نهادم تو کجا بودی؟
اگر می‌دانی بگو.
آیا می‌دانی که چه کسی حد و وسعت آن را تعیین نمود؟
چه کسی و به چه ترتیب آن را اندازه کرد؟
ستونهای آن بر چه چیزی قرار دارند
و چه کسی بنیاد آن را گذاشت؟
در هنگام وقوع این چیزها ستارگانِ صبحگاهی، سرود شادی را با هم زمزمه کردند
و فرشتگان آسمان فریاد شادمانی سر دادند.
وقتی‌که آب دریا از دل زمین فوران کرد،
چه کسی دروازه‌های آن را بست؟
این من بودم که روی دریا را با ابر پوشاندم
و با تاریکی غلیظ پیچیدم.
10 کناره‌های آن را تعیین نمودم
و با سواحل احاطه‌اش کردم.
11 به دریا گفتم: «از اینجا جلوتر نرو
و موجهای سرکش تو از این نقطه تجاوز نکنند.»
12 آیا در سراسر عمرت هرگز به صبح فرمان داد‌ه‌ای
که بدمد یا به شفق گفته‌ای که در جای خود پدید آید
13 و کرانه‌های زمین را فرا گیرد
تا روشنی صبح، شرارت شب را از میان بردارد؟
14 شفق، رنگ زمین را لاله‌گون می‌سازد
و همچون لباس رنگ شده درمی‌آورد
15 و روشنی روز نمایان شده
دست شریران را از شرارت کوتاه می‌سازد.
16 آیا چشمه‌های دریا را دیده‌ای
یا به اعماق دریاها قدم گذاشته‌ای؟
17 آیا تا به حال کسی دروازه‌ای را که از دنیای مردگان محافظت می‌کند،
به تو نشان داده است؟
18 آیا می‌دانی که زمین چقدر وسعت دارد؟
اگر می‌دانی به من جواب بده.
19 آیا می‌دانی که سرچشمهٔ نور در کجاست
و تاریکی از کجا می‌آید؟
20 آیا می‌توانی حدود آنها را بیابی
و راهی را که به منشاء آنها می‌رود، پیدا کنی؟
21 تو باید بدانی! زیرا سن تو بسیار زیاد است
و در وقت پیدایش دنیا وجود داشتی!
22 آیا در مخزنهای برف داخل شده‌ای
و می‌دانی که تگرگ در کجا ذخیره می‌شود؟
23 من آنها را برای روز مصیبت
و جنگ انبار کرده‌ام.
24 آیا می‌دانی که روشنی از کجا می‌تابد
و باد شرقی از کجا می‌وزد؟
25 چه کسی درّه‌‌ها را برای سیل کَنده
و مسیر رعد و برق را ساخته است؟
26 چه کسی باران را به بیابانها و جاهای خشک و غیرمسکون می‌فرستد
27 تا زمینهای متروک و بایر آبیاری شوند
و علف به بار آورند؟
28 آیا باران و شبنم پدر دارند؟
29 یخ را چه کسی تولید می‌کند و شبنم از کجا به وجود می‌آید؟
30 چه کسی آب را مثل سنگ به یخ تبدیل می‌کند
و سطح دریا را منجمد می‌سازد؟
31 آیا می‌توانی ستارگان پروین را به هم ببندی
و رشتهٔ منظومهٔ جبار را بگشایی؟
32 آیا می‌توانی حرکت ستارگان را در فصلهای مختلف اداره کنی
و دُب اکبر را با اقمار آن هدایت نمایی؟
33 آیا از قوانین آسمانها اطّلاع داری
و می‌توانی آنها را در روی زمین تطبیق دهی؟
34 آیا می‌توانی به ابرها فرمان بدهی
که سیل باران را بر سرت ببارند؟
35 آیا می‌توانی به برق امر کنی که در مسیر خود حرکت کند
و برق به تو بگوید، اطاعت می‌کنم؟
36 چه کسی به انسان عقل و حکمت داد؟
37 چه کسی آن‌قدر دانش دارد که بتواند ابرها را بشمارد
و مشکهای آسمان را بر روی زمین خالی کند
38 و خاک را به هم آمیخته از آن کلوخ بسازد؟
39-40 آیا می‌توانی برای شیر، شکار تهیّه کنی
و به او و بچّه‌هایش که در بیشهٔ خود در کمین نشسته‌اند،
خوراک بدهی؟
41 چه کسی برای زاغها که با شکم گرسنه به هر سو پرواز می‌کنند
و جوجه‌هایشان که در آشیانه برای غذا فریاد می‌زنند،
خوراک آماده می‌نماید؟