Injili Yenye Udanganyifu Mkubwa

Swahili Great Gospel Deception

 

1) Sura Ya Kwanza
Wasio Haki Hawatarithi

2) Sura Ya Pili
“Mkristo” Mchafu

3) Sura Ya Tatu
“Mkristo” Mwenye Choyo

4) Sura Ya Nne
“Mkristo” Ambaye Hajajitoa

5) Sura Ya Tano
“Mkristo” Asiyeshika Sheria

6) Sura Ya Sita
Mahubiri Makuu Ya Yesu Kuhusu Wokovu, sehemu ya kwanza

7) Sura Ya Saba
Mahubiri Makuu, sehemu ya pili

8) Sura Ya Nane
Utakaso: Kukamilisha Utakatifu

9) Sura Ya Tisa
Kushindana Na Dhambi

10) Sura Ya Kumi
Jihadhari Na Waalimu Wa Uongo

11) Sura Ya Kumi Na Moja
Uhakika Wa Wokovu

12) Sura Ya Kumi Na Mbili
Lini Uamsho?