Kiswahili

(Swahili)

Mchungaji Afanyaye Watu Kuwa Wanafunzi Kanuni za KiBiblia Za Kuwa Na Matunda, Na Maongezeko

Injili Yenye Udanganyifu Mkubwa Kufichuliwa Kwa Ahadi Isiyo Kweli Kwamba Kuna Mbingu Bila Utakatifu